[1]
L. von Mises, “Society – Part 2”, MisesJournal, vol. 2, no. 1, pp. 199–209, Jun. 2014.